Digitalisatie van inspecties

Een van de belangrijkste onderdelen waar wij ons op focussen – naast innoveren en automatiseren - is het digitaliseren van bedrijfsprocessen.

Sinds 2008 werken wij met Lichtservice Nederland samen op het gebied van registratie, onderhoud en inspecties van o.a. noodverlichting.

In samenwerking met Lichtservice Nederland is LogicInspect ontwikkeld - een internet gebaseerd registratie- en inspectiesysteem - waarin je op eenvoudige en flexibele wijze gegevens kunt invoeren en onderhouden door inzet van mobiele apparaten.

Bent u geïnteresseerd in LogicInspect dan kunt u onze promotiefilmpje bekijken op www.logicinspect.nl of eventueel direct contact met ons opnemen.

Robert Krook
0653865265

Digitalisatie, duidelijkheid gewenst

Een van de belangrijkste faalfactoren van het digitaliseren van gegevens is dat de gestelde vragen vaak niet duidelijk zijn geformuleerd of op verschillende manieren te interpreteren zijn. Hiermee loopt je het risico dat de ingevulde antwoorden op de oorspronkelijke vraag feitelijk onjuist zijn.
Denk maar bijvoorbeeld aan de vragen op een enquêteformulier waarbij je eigenlijk niet weet wat de vraag precies inhoudt of dat je – zonder het te beseffen – een eigen interpretatie aan de vraag gaat geven en waarbij je een antwoord invult die niet eens bij de vraag hoort. Dit verschijnsel komt vaak voor bij (en vaak kritische) inspecties.

LogicInspect is een cloudbased platform waarvan de gegevens ook via mobiele apparaten kunnen worden ingevoerd. Als wij binnen LogicInspect digitale vragenlijsten voor inspecties maken, willen wij – het liefst - op basis van onze ervaring altijd hierin mee denken. In de praktijk zien wij dan ook dat de juiste vragen achteraf een hoop ellende en ergernis kunnen besparen.

Omdat wij veel met meerkeuzevragen werken, kunnen wij de mogelijke antwoorden op een vraag van tevoren vastleggen zodat er een heldere en beperkte keuze beschikbaar is voor inspecteur.

Mocht er toch een situatie zijn er geen juist antwoord is, dan is er altijd de mogelijkheid een antwoord op locatie toe te voegen. Het toegevoegde antwoord zal altijd moeten worden goedgekeurd door de administrateur binnen LogicInspect. Indien het toegevoegde antwoord – om welke reden dan ook – toch niet correct is, dan kan de administrateur deze direct in het systeem corrigeren. Het gecorrigeerde antwoord zal dan ook automatisch op het apparaat worden bijgewerkt van de inspecteur.

Omdat tegenwoordig veel organisaties de overstap maken naar digitaliseren van gegevens in zijn er ook andere voordelen dan alleen het voorkomen van fouten. Zo kan de inspecteur alleen die inspecties doen die alleen zijn ingepland, foto’s maken tijdens de registraties, vastleggen van de inspectie locatie middels gps (bewijs van aanwezigheid), digitaal bijwerken van een plattegrond van het gebouw, automatisch invullen van een werkbon met handtekening na de inspectie en direct emaillen naar de klant ter bevestiging.

Wilt u meer weten van LogicInspect, dan kunt u contact opnemen via robert.krook@all-cs.nl of kijk op onze website http://www.logicinspect.nl voor meer informatie.

Innovatie, een kwestie van vertrouwen

Een regelmatig voorkomende probleem in de praktijk binnen organisaties is de innovatie van nieuwe producten en latere opvolgers.

Het voorbeeld van Apple met haar succesvolle iPhone uitgebracht in het jaar 2007. Behalve de enorme winsten die Apple hiermee behaalde was er een maatschappelijk bijkomend effect, namelijk het leven van veel mensen veranderde in een keer door het gebruik van deze zogenaamde smartphone en zeer handig in gebruik zijnde toepassingen.

Voor mij is altijd de vraag geweest of wij als Nederland niet in staat zijn om iets dergelijks innovatiefs te bedenken of missen we gewoon de mogelijkheid dit te kunnen doen?

In mijn ervaring zie ik vaak dat er heel veel goede ideeën zijn binnen organisaties maar door ingebeelde faalangst of te weinig investeringsmogelijkheden dit eindelijk toch niet haalbaar is.

Een groot deel van de organisaties in Nederland beseft niet dat de ontwikkeling van producten binnen Apple jaren heeft geduurd om een dergelijk succesvol product als de iPhone te kunnen maken en het latere ook met succes ontwikkelde iPad.

Naast het geduld is het moment van het uitbrengen van het product is ook een bepalende factoren gebleken. Denk maar Philips die veel innovatieve producten heeft bedacht, maar uiteindelijk niet het succes wist te behalen wat de Japanners of Amerikanen wel wisten te behalen met dezelfde soort producten.

Ook Apple heeft hier een keuze in gemaakt. In eerste instantie was eerst de iPad namelijk ontwikkeld en daarna pas de iPhone. Maar de keuze om eerst de iPhone uit te brengen is een fenomenale beslissing geweest voor het succes van Apple.

Maar uiteraard is de verleiding groot een nieuw product op de markt te brengen maar ik denk persoonlijk dat je eerst je organisatie moet te innoveren (lees: organisatieprocessen) alvorens een geweldig product te kunnen maken en op de markt te brengen.

Dit verhoogt niet alleen de kans op een nieuw mooi innovatief product maar verbeter ook de kwaliteit van de producten en diensten die vandaag worden aangeboden. Tevens geeft ook het vertrouwen aan investeerders die wellicht iets verder kunnen gaan zonder hiervoor bijna extra onmogelijke eisen te stellen aan hun investering.

In mijn ervaring gaat innovatie van een nieuw product altijd samen met het verbeteren van je organisatiestructuur en opleiden van je personeel.

In de praktijk is het vertrouwen in het succes van een product voor veel investeerders een probleem. Om dit weg te nemen moet je ervoor zorgen dat je als organisatie een goede kwalitatieve uitstraling hebt en goed te volgen organisatieprocessen. Dit hoeft niet altijd ingewikkeld te zijn en veel investering te kosten maar levert wellicht wel de mogelijkheid op om net zo succesvol te kunnen zijn als Apple.

Veel succes!

Copyright © 2018 All-CS B.V. All rights reserved.
Privacy policy Disclaimer Algemene voorwaarden