Digitalisatie, duidelijkheid gewenst


Een van de belangrijkste faalfactoren van het digitaliseren van gegevens is dat de gestelde vragen vaak niet duidelijk zijn geformuleerd of op verschillende manieren te interpreteren zijn. Hiermee loopt je het risico dat de ingevulde antwoorden op de oorspronkelijke vraag feitelijk onjuist zijn.
Denk maar bijvoorbeeld aan de vragen op een enquêteformulier waarbij je eigenlijk niet weet wat de vraag precies inhoudt of dat je – zonder het te beseffen – een eigen interpretatie aan de vraag gaat geven en waarbij je een antwoord invult die niet eens bij de vraag hoort. Dit verschijnsel komt vaak voor bij (en vaak kritische) inspecties.

LogicInspect is een cloudbased platform waarvan de gegevens ook via mobiele apparaten kunnen worden ingevoerd. Als wij binnen LogicInspect digitale vragenlijsten voor inspecties maken, willen wij – het liefst - op basis van onze ervaring altijd hierin mee denken. In de praktijk zien wij dan ook dat de juiste vragen achteraf een hoop ellende en ergernis kunnen besparen.

Omdat wij veel met meerkeuzevragen werken, kunnen wij de mogelijke antwoorden op een vraag van tevoren vastleggen zodat er een heldere en beperkte keuze beschikbaar is voor inspecteur.

Mocht er toch een situatie zijn er geen juist antwoord is, dan is er altijd de mogelijkheid een antwoord op locatie toe te voegen. Het toegevoegde antwoord zal altijd moeten worden goedgekeurd door de administrateur binnen LogicInspect. Indien het toegevoegde antwoord – om welke reden dan ook – toch niet correct is, dan kan de administrateur deze direct in het systeem corrigeren. Het gecorrigeerde antwoord zal dan ook automatisch op het apparaat worden bijgewerkt van de inspecteur.

Omdat tegenwoordig veel organisaties de overstap maken naar digitaliseren van gegevens in zijn er ook andere voordelen dan alleen het voorkomen van fouten. Zo kan de inspecteur alleen die inspecties doen die alleen zijn ingepland, foto’s maken tijdens de registraties, vastleggen van de inspectie locatie middels gps (bewijs van aanwezigheid), digitaal bijwerken van een plattegrond van het gebouw, automatisch invullen van een werkbon met handtekening na de inspectie en direct emaillen naar de klant ter bevestiging.

Wilt u meer weten van LogicInspect, dan kunt u contact opnemen via robert.krook@all-cs.nl of kijk op onze website http://www.logicinspect.nl voor meer informatie.

Copyright © 2019 All-CS B.V. All rights reserved.
Privacy policy Disclaimer Algemene voorwaarden
Laatste wijziging : 25-06-2018